Spiraltrappa 1880
EN
FR
NL
IT
ES
DK
SE
FI
RU

Bakgrund
Fördelar
Egenskaper
Bilder
Komma och se
Priset
Dokumentation
Höjd
Trappans höjd bestäms av antalet steg. Varje steg är 20 cm högt, men kan sänkas med som mest 10 mm (genom fräsning - bara 1880 modellen).
Bredd (diameter)
Trappan vrider sig medsols runt centrumpelaren från botten till toppen. Även en motsolsvariant finns. 16 steg krävs för en komplett rotation. Den totala bredden (diameter) är 130cm.
Platåsteg
Detta är det sista steget av trappan, det som ansluter till golvet. Höjden kan justeras exakt till önskad nivå. Tre typer finns: kvartsrunda, fyrkantiga och trekantiga.
Vikt
Trappans totala vikt kan beräknas genom att multiplicera antalet steg med 34 kg.
Leverans
Trappan levereras i lösa delar. Kunden väljer själv att antingen bibehålla metallytan eller behandla trappan med (metallic-)färg.
Balustrad
Det finns ytterligare spjälor tillgängliga, både släta och i samma stil som trappan, som kan varieras för att göra en balustrad. Det totala antalet spjälor bestäms av avståndet mellan stängerna.SE ÄVEN : SPIRALTRAPPA 1890 · SPIRALTRAPPA 1900 · VILLA D'OR
KONTAKT